Publicerad 2004-06-23

Nya styrelsen

Stämman sa ja till valberedningens förslag till styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret. Följande personer ingår i styrelsen för Sveriges Grisproducenter:

Ordinarie ledamöter
Lars Hultström, Fors Säteri, Katrineholm, ordförande
Per-Inge Pålsson, Trolle Ljungby, Kristianstad, vice ordf.
Annika Bergman, Örebro
Anders Wiberg, Lidköping
Erik Burén, Burträsk
Christer Wannebro, Kristianstad
Jan Vallgårda, Vallrum, Ransta, Västerås

Suppleanter
Malin Brättemark, Vara
Lars Nilsson, Kristianstad
Per-Göran Sigfridsson, Kalmar

Revisorer
Lars-G Larsson och Torgil Bertilsson
(suppleanter: Leif Jonsson och Ingemar Persson)

Avelssektionen, tillika Sveriges Livsvinsproducenter
Jan Vallgårda ordförande
Roland Gottfridsson, Laholm
Jan Möller, Lövestad
Bo Fredriksson, Gummemåla
Adjungerade är Claes Lorentzon och Inge Johansson (ny)

Valberedningen
Ny ordförande för valberedningen är Bo Andersson, Lidköping.

Adresser och telefonnummer till styrelseledamöterna finns på hemsidan under länk Styrelsen.