Publicerad 2003-10-01

Styrelsemöte 18 september 2003 i Stockholm

Styrelsen höll ett kort sammanträde före vårt arrangemang för handeln och kött & charkföretagen den 18 september. Mer om denna träff kan du läsa om på sidorna 6-7 (länk nedan)

* Enkronan till Sv Köttinformation
Styrelsen beslöt att fortsätta med 'enkronan' till Svensk Köttinformation men med förbehåll att avbryta om förutsättningarna förändras, t.ex. vid framtida ägarförändring eller om pengarna bättre behövs för speciellt riktade kampanjer för exempelvis den Svenska Modellen.

* Möte med LRF ang. finska stödet
Lars Hultström refererade från ett möte som han hade haft med Thomas Johansson, LRF:s förbundsstyrelse. De hade bland annat diskuterat det allvarliga hotet från finsk subventionerat griskött.
Den finska produktionen är nu en bra bit över självförsörjningsgrad, det allvarsamma är att den är uppbyggd med statligt stöd inom frihandelsunionen. Sveriges Grisproducenter menar att LRF borde reagera på den uppenbart sned-vridna konkurrensen. Det är en sak att bygga upp en produktion för inhemsk förbrukning en helt annan för etablering av export.

* Möte med Jordägarförbundet
Vidare hade Lars Hultström medverkat vid ett möte som Jordägarförbundet arrangerat i Sörmland den 17 september. Inbjudna var jordbruksutskottets medlemmar. Lars hade fått möjlighet att berätta om svensk grisproduktions allvarsamma läge. Mötet hade lett till en del värdefulla kontakter.

* Skaraborg utbildar politiker
Malin Brättemark (suppl. i styrelsen) berättade om Skaraborgs Grisproducenters verksamhet. I oktober skall man där ha en utbildningsdag för regionens riksdagsledamöter. Vi hoppas att få läsa mer om dagen i kommande nummer av vår tidning. Kanske kan detta vara en aktivitet som fler länsföreningar kan genomföra?

* Ordförandekonferens
Ordförandekonferensen diskuterades. Den planeras till vecka 48, inbjudningar går ut så snart vi fått klart med hotell och föredragshållare. Även i år satsar vi på lunch till lunch möte. Ett par föredragshållare kommer att anlitas men halva tiden skall läggas på interna diskussioner om frågor som rör föreningen i framtiden. En arbetsgrupp bildades med Christer Wannebro, Malin Brättemark och Annika Bergman.

* Övriga punkter
Som övriga punkter diskuterades bl.a Elmia, verksamhetsledare, Svenskt Sigill och PIG projektet.

Har Du frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig till oss i styrelsen.

Annika Bergman
Adresser till styrelseledamöterna under länken 'Styrelsen' ovan.