Publicerad 2004-04-13

Gemensam kommunikationsplan för Svenska mervärden

Sveriges Grisproducenter har blivit inbjudna att delta i en satsning som görs gemensamt inom hela näringen för öka kunskapen hos våra konsumenter om de mervärden som den svenska livsmedelsproduktionen står för (tidigare avviserats i ledare i tidningen Svensk Gris med knorr).

Detta är ju i allra högsta grad av stort intresse för oss då vi inte på något sätt har samma produktionsvillkor som övriga världen och därför behöver få uppmärksamhet kring detta. Målet måste vara att vi ska ha betalt för det, men det som är viktigast är att konsumenterna väljer svenskt ute i butikerna.

Rent allmänt så hyser konsumenten stor respekt för den svenske bonden och våra produkter, men väl ute i butiken så väljer man inte alltid svenskt.

Detta ska man med gemnesamma krafter försöka ändra på.
LRF har på medlemmarnas uppdrag kallat samman några nyckelpersoner inom näringen; Swedish Meats, Svenska Ägg, Svensk Mjölk, GRO, Svensk Fågel, Cerealia, Arla, Svenska Lantmännen, Kött-och charkföretagen samt SVERIGES GRISPRODUCENTER.

Målet är att:

BIDRA TILL ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH KONSUMTION AV LIVSMEDEL FRÅN SVENSKA RÅVAROR, PÅ ETT LÖNSAMT SÄTT

VERKA FÖR ATT KONSUMENTERNAS POSITIVA ATTITYD TILL SVENSKT FÅR GENOMSLAG I BETEENDET

Lars och jag sitter med referensgruppen och ger synpunkter till den arbetsgrupp som tillsammans med en reklambyrå arbetar fram ett förslag som ska presenteras på LRF:s Riksförbundstämma i år. Detta arbete är som ni förstår digert och inte gjort i en hast, men det känns bra att man även inom detta område arbetar gemensamt och att man har tagit de första stegen mot det som bör kunna gynna den svenska grisproduktionen.

Hälsningar
Margareta Åberg-Andersson