Publicerad 2004-04-07

Skapa tilltro och framtid för svensk grisproduktion

Som tidigare avviserats i ledaren i tidningen Svensk Gris med knorr så har både ordförande Lars Hultström och jag skrivit om de gemensamma tag som tas för att förbättra och öka möjligheterna för den svenska grisproduktionen.

Vi (Lars och jag) har ett par gånger träffat representanter från övriga intressenter i näringen för att diskutera och agera i ovanstående. Deltar gör bla Åke Rutegård (Livsmedelsföretagen), Jan-Åke Robertson (Djurhälsovården), Johan Andersson (Swedish Meats), Magnus Lagergren (Skövde slakteri), Reinhold Svensson (Lantmännen), Börje Kindesjö (Konsult grisrådgivning), representanter från LRF riks (som är initiativtagare till detta).

Tre arbetsgrupper har bildats och börjat arbeta:
1. Lagstiftning och politiska villkor, där Lars Hultstöm, Jan-Åke Robertsson och Camilla Sjölund (LRF) ingår.

2. Exportförutsättningar, där Lars Hultström, Lars-Göran Pettersson (LRF) och Åke Rutegård ingår.

3. Produktionskoncept och finansiering, där jag själv, Margareta Åberg Andersson, ingår plus Börje Kindesjö, Johan Andersson, Magnus Lagergren och Alf Nilsson (LRF).

Lars och jag ska löpande hålla er underrättade om vad man kommer fram till, men här följer lite kort om vad min grupp hittills har gjort:

° Vi har gett i uppdrag till 'byggbranschen' att ta fram koncept på byggnader som ligger 25-30% lägre än dagens norm.

° Vi har haft en diskussion med en bankrepresentant kring finansieringsmöjligheter vid nybyggnation (som inom parantes kan konstateras inte varit speciellt gynnsamma för en lantbruksföretagare jämfört med andra småföretagare).

° Vi har börjat lägga upp planer på ett nätverk för kommunikation för producenter, där vi naturligtvis redan har bra möjligheter genom vår hemsida och våra lokalföreningar.

Detta är bara lite kort om vad som pågår men det som känns bra är att alla inom vår näring står bakom det gemensamma målet som är att på alla möjliga sätt förbättra lönsamheten för Svensk grisproduktion.

Till sist vill jag önska er alla en GLAD PÅSK
Margareta Andersson
Verksamhetsledare Sveriges Grisproducenter