Publicerad 2004-03-31

Aktuellt just nu

Ordförande Lars Hultström har träffat Djurskyddsmyndigheten och bland annat diskuterat ändringar i tillämpningsföreskrifterna.

Delar av föregående vecka ägnade jag åt djurskyddgmyndigheten. Vi har gått in med en skrivelse för att försöka få till ändringar i tillämpningsföreskrifterna. Det handlar framförallt om 2-meters cirkeln i grisningsboxen, storleken på helt golv i grisningsboxen, andelen spaltöppning för det dränerade golvet i grisningsboxen, spaltöppningar i tillväxt och slaktgrisstallar.

Dessutom tog vi upp övergångstiden (till 2013) som är för kort. Jag träffade först Karin Åhl som handlägger våra frågor på myndigheten och sedan träffade jag även Matz Hammarström på djurhälsovårdens fortbildningskonferens i Skövde. Det verkar som man lyssnar på våra synpunkter och jag hoppas att det kan leda till att vi så småningom får förändringar i tillämpningsföreskrifterna som kommer att förbättra djurmiljön i stallarna. Arbetet går nu vidare att försöka ena branschen om vad vi vill ha förändrat och att vi sedan gemensamt kan träffa myndigheten.

Samtidigt tog jag upp frågan om kastrering av grisar som verkar vara väldigt intressant för massmedia. Djurskyddsmyndigheten har fått i uppgift av regeringen att undersöka de möjligheter och alternativ som står till buds vad avser kastrering till november 2005. Först därefter förväntar man sig något nytt direktiv hur man skall gå vidare i frågan. Det känns som om det finns lite tid att agera och att det inte blir något förhastat beslut från djurskyddsmyndigheten. Låt oss hoppas.

Lars Hultström
ordförande