Publicerad 2004-03-06

Många aktiviteter och konkreta frågor

Sveriges Grisproducenter deltar årligen i en lång rad aktiviteter landet runt och arbetar med många för grisproduktionen viktiga konkreta frågor.

Många aktiviteter

o Att ställa ut på mässor samt delta i debatter, konferenser och seminarier
o Att svara på remisser
o Att föra en dialog med myndigheter och politiker
o Att samarbeta med Svenska Djurhälsovården, Pig, LRF, Kött- och charkföretagen, Svensk Köttinformation, Naturbruksgymnasiernas Yrkesnämnd, SLU, m fl
o Att delta i radio och TV samt tidningar

Konkreta frågor

o Delerad behandling
o Grisregister
o Avelsarbetets utformning
o Betonggolv
o Stallgödselns miljöpåverkan
o Djurens välfärd
o Mobila slakterier och transporttider
o Arbetsmiljö inom grisproduktionen
o Arbetskraftssituationen
o Utbildningsfrågor
o Sjukdomsbevakning
o Mässor som Elmia, Mila m fl
o Kastrering
o Marknadsföring
o Djurskyddslagen
o Husdjursråd
o Vad kostar 'den svenska modellen'?