Publicerad 2004-03-03

Styrelsemöte i Jönköping och i Stockholm

Styrelsen för Sveriges Grisproducenter höll ett kort styrelsemöte den 3 december före Ordförandekonferensen sedan hölls veckan därpå ännu ett kort styrelsemöte den 8 december före Stiftelsen Svinforsknings årliga möte.
Dessa korta möten var ett sätt att utnyttja tiden vid andra redan planerade möten. Läs mer om Ordförandekonferensen på annan plats i tidningen.

Elmia
Våra aktiviteter på Elmia diskuterades och utvärderades. I huvudsak kändes föreningens arrangemang positivt. Speakers Corner blev välbesökt och uppskattat av många. Det var ett bra upplägg med slakterierna runt omkring. Den goda grytan hade strykande åtgång och föredragshållarna var bra. Vi skulle ha laddat med mera frågor och utnyttjat chansen att ställa dem 'mot väggen'.

Vi är nöjda med vår monter på Elmia, kanske kändes den lite ödslig, vi behöver inte ha så stor monter nästa gång. Vi betalade dock inte fullt pris för den. Det saknades material att ge bort, särskilt till barn. Vi behöver locka in fler som inte är medlemmar för att kunna berätta om vad föreningen gör för svenska grisproducenter.

En särskild eloge vill vi ge till Katharina Wiberg och Elisabeth Örn, de förgyllde montern med sitt goda humör och bevakade ställningarna när vi andra såg oss om på utställningen. Ett stort tack också till Anders Kjellerby som planerat och jobbat med utställningen. Så slutfacit är ett klart steg framåt och till nästa gång blir vi ännu bättre!

L 100
Vidare så diskuterade vi om en skrivelse till nya Djurskyddsmyndigheten angående L100. Lars Hultström och Per-Inge Pålsson fortsätter och arbetar med frågan. Vi anser det angeläget att vara med i diskussionen redan vid uppstarten av den nya djurskyddsmyndigheten.

Ordförandekonferensen
På Ordförandekonferensen gjorde Tommy Ögren, ägare till bl a. Skövde Slakteri, ett utspel om att en kontakt borde tas med näringsminister Leif Pagrotsky angående läget i den svenska köttbranschen. Lars fick av styrelsen i uppdrag att kontakta Reinhold Lennebo, vd LRF, om möjligheten till en samordnad aktivitet.

Tidningen
Sven Secher presenterade planen för vår tidning Svensk Gris med knorr för det kommande år och styrelsen diskuterade tidningen. Överlag mycket gott betyg till Sven, tidningen håller hög journalistisk kvalitet. Vi efterlyser mera #expert råd# i tidningen. Ett förslag som Sven direkt tog till sig var att försöka etablera ett samarbete med SLA i arbetsgivarfrågor. När man diskuterar tidningen så ligger det också nära till hands att ventilera åsikter om hemsidan. Vi tror nu att tiden är mogen för att göra en satsning på den samma. Tillsammans med Sven kommer några ur styrelsen att arbeta fram ett förslag. Vi vill bland annat använda hemsidan till snabbare nyheter som komplement till tidningens djupare reportage.

Medlemsavgifter
Nu är det dags att skicka ut nästa års medlems- och serviceavgifter. Styrelsen beslöt att i utskicket skall ingå en julhälsning och en kort sammanställning över de frågor som Sveriges Grisproducenter arbetar med. Det är utomordentligt viktigt att vi visar på den medlemsnytta som finns i föreningen. Det är också nödvändigt att vi är tydliga mot de intressenter som finns i vår bransch, Sveriges Grisproducenter organiserar grisuppfödare bakom 80 procent av slaktvolymen. Det finns bara en branschorganisation och vår tidning är viktig för oss.

Pig
En slutlig lösning för PIG projektet verkar vara nära förestående. När detta skrivs är inte avtalet mellan finansiärerna påskrivet. Klart är dock att Sveriges Grisproducenter kommer att inneha ordförandeposten i såväl ägar- som styrgrupp.

Forskningsstiftelsen
På eftermiddagen den 8 december höll Stiftelsen svensk Svinforskning sitt årliga möte. Som vanligt hade det inkommit många ansökningar till diverse forskningsprojekt och av varierande kvalitet. För några år sedan beviljades Allan Simonsson på SLU ett fyraårigt tämligen stort anslag till sitt fosforprojekt. Eftersom börsutvecklingen inte varit den bäst på senare år så har anslagen minskats, därför åtgår det mesta till ovan nämnda fosforprojekt. I övrigt prioriteras unga doktorander. Styrelsen för stiftelsen tycker att det är viktigt att uppmuntra de unga som är grisintresserade på SLU. Vi kommer att behöva dem.

Har Du frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig till oss i styrelsen.